Nye E18 skyter fart

Nye E18 skyter fart
Ved riksgrensen er det stor aktivitet, og det skjer endringer hver eneste dag.
Øyvind Ottersen

Øyvind Ottersen

Les mer

Arbeidet med den nye E18-traseen fra Ørje til riksgrensen går unna. Siden oppstarten i fjor har entreprenøren holdt et høyt tempo. Neste år åpner parsellen.

Hver eneste dag endres landskapet på den aktuelle strekningen. Det sprenges, graves, bygges og flyttes store mengder masse. Anleggsmaskinene går sent og tidlig, hverdager som helgedager.

Kilebuområdet i Ørje er der reneste månelandskap. Her blir det et viktig trafikknutepunkt hvor fylkesvei 21 krysser E18.
Kilebuområdet i Ørje er der reneste månelandskap. Her blir det et viktig trafikknutepunkt hvor fylkesvei 21 krysser E18.

Store endringer
Målet med utbyggingen er naturligvis å bedre fremkommeligheten og bidra til kortere reisetid. Men for lokalbefolkningen i Marker har utbyggingen mange sider. Hele landskapet endres, det blir nytt kjøremønster, og folk er selvfølgelig spente på hvordan den nye motorveien vil påvirke lokalsamfunnet.

For enkelte har endringene allerede vært av stor betydning. Flere hus er borte, hager er blitt mindre og virksomheter er lagt ned. Alt sammen for å få en bedre og raskere kommunikasjon mellom øst og vest

Selv om masse arbeid gjenstår, begynner man for alvor å se konturene av den nye veien. Ved tollstasjonen og grenseovergangen er store områder hele tiden i endring. Mellom grensen og vektstasjonen går traseen delvis utenfor synsvidde fra gamleveien, men hist og her ser vi at det går fremover. Fra vektstasjonen og frem til Ørje sentrum kan publikum følge hver sten som sprenges eller flyttes. Og ikke minst i Ørje, ved Kilebu, består hele landskapet av hauger med sten og pukk. Her i krysset mellom E18 og fylkesvei 21 blir det store endringer. En smakebit i form av omkjøringer har både lokalbefolkning og folk på gjennomreise fått smake en stund allerede.

Mange berøres av E18-utbyggingen i Ørje.
Mange berøres av E18-utbyggingen i Ørje.

 DSC_0166

DSC_0222