Vindkraftverk i Marker

Vindkraftverk i Marker
Departementet har gitt konsesjon for bygging av vindmøller i Marker. Dermed kan vindmøller bli et vanlig syn om få år, slik som her mellom Töcksfors og Årjäng.
Øyvind Ottersen

Øyvind Ottersen

Les mer

Meningene er delte i Marker etter at olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sa ja til at Scanergy AS får konsesjon til utbygging av vindkraftverk på Høgås og Joarknatten.

Ja-siden ser muligheter for penger i en slunken kommunekasse. Nei-siden mener at dette er en trist nyhet for Marker og naturen.

– Høgås og Joarknatten vindkraftverk har fått konsesjon fordi det er viktig med ny og fornybar energi. Dette er et spennende prosjekt sentralt plassert på Østlandet. Prosjektet vil kunne gi lønnsomme arbeidsplasser og verdiskaping i regionen, sa Terje Søviknes til NRK. Statsråden mener at prosjektet i Marker kan skape lønnsomme arbeidsplasser i regionen.

Årelang kamp
Vindkraftsaken i Marker har pågått i mange år, og den har utvilsomt skapt mye vondt blod. Nå ser det ut til at kampen kan være over. Om det fører til mindre og færre konflikter gjenstår å se.

Norges vassdrags- og energidirektorat godkjente i 2013 utbygging av Høgås og Joarknatten i regi av selskapet E.On.Vedtaket førte til mange klager. Marker kommune, Årjängs kommunog en rekke friluftsorganisasjoner og privatpersoner påklaget konsesjonen. Under klagebehandlingen ble E.ONs prosjekt overtatt av Scanergy. Deretter trakk både Marker og Årjäng sine klager. Saken har ligget i lengre tid hos olje- og energidepartementet. Helt til nå.

Scanergy avgjør
Selskapet ScanergyAS har altså fått konsesjon. Nå er det opp til selskapet selv å avgjøre om vindkraftverket skal bygges. Lønnsomheten må vurderes, og det er derfor vanskelig å si om og når vindmøllene eventuelt vil bygges.

Prosjektet som har fått konsesjon, innebærer en reduksjon av planområdet på norsk side fra 14,9 kvadratkilometer til 8,66 kvadratkilometer. Turbinene trekkes noe vekk fra bebyggelsen i Ørje.Antall planlagte vindturbiner er redusert fra 23 til 15 på norsk side. Samtidig planlegges seks turbiner i Hån vindkraftverk på svensk side.

– Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert vindkraftverkets visuelle virkninger for bosetting i Ørje og omkringliggende områder og på landskapet sett fra Haldenvassdraget og fra Sverige. Departementet har kommet til at fordelene ved vindkraftutbyggingen klart overstiger skader og ulempene tiltaket har på allmenne og private interesser, sier Søviknes til NRK.

Ifølge olje- og energiministeren kan en full utbygging av vindkraftverket i Marker gi en årlig produksjon av strøm tilsvarende forbruket til over 10.000 husstander.

– En trist dag
Knut Wangberg i Motvindkraft i Marker og Venstres Glenn Bjerke sier begge at departementets avgjørelse er en trist nyhet for Marker. Ordfører Kjersti Nythe Nilsen på sin side uttrykte i et intervju med NRK Østfold optimisme på vegne av kommunen. Hun ser muligheter for at dette vil gi kommunen sårt tiltrengte inntekter.

Siden 2014 har 22 vindmøller, fordelt på to felt, vært i driftmellom Årjäng og Töcksfors. Så langt har det ikke vært noen økonomisk gullgruve. Lave energipriser har gjort driften vanskelig. Hvorvidt dette vil påvirke Scanergys beslutning om å bygge ut i Marker gjenstår å se.