Välkommen till Årjäng

Årjäng ligger i sydvästra Värmland vid Västra Silens norra strand längs med E18, 100 km väster om Karlstad och 30 …

Video

Biologisk mangfold i Haldenvassdraget

Ved Haldenvassdragets Kanalmuseum utføres det biologisk miljøovervåkning for å sikre vannkvaliteten i Haldenvassdraget. Denne informasjonsfilmen er laget for å fortelle …