RSS

RSS

Med RSS kan du enkelt hålla dig uppdaterad med senaste nytt från grenseland.eu

RSS (Rich document format Site Summary) erbjuder rubriker med länkar till den fullständiga artikeln.

För att kunna motta dessa RSS-flöden behöver du ha en RSS-läsare. Många av dessa läsare är gratis och finns för både PC och Mac. Vissa webbläsare, till exempel de senaste versionerna av Mozilla Firefox och Microsoft Internet Explorer kan också hantera RSS-flöden.

Materialet som tillhandahålls via RSS är gratis och enbart för personligt och icke kommersiellt bruk.

Använd följande adresser för att hämta RSS-flödena:

URL for RDF/RSS 1.0 feed

http://grenseland.eu/e18/feed/rdf

URL for RSS 0.92 feed

http://grenseland.eu/e18/feed/rss

URL for RSS 2.0 feed

http://grenseland.eu/e18/feed/rss2

URL for Atom feed

http://grenseland.eu/e18//feed/atom

alle artikler

http://grenseland.eu/e18/feed/

aktuelt

http://grenseland.eu/e18/category/aktuelt/feed

Arrangementer

http://grenseland.eu/e18/category/arrangementer/feed

Debatt

http://grenseland.eu/e18/category/debatt/feed

Folk

http://grenseland.eu/e18/category/folk/feed

kultur

http://grenseland.eu/e18/category/kultur/feed

Magasin

http://grenseland.eu/e18/category/magazine/feed

Næringsliv

http://grenseland.eu/e18/category/naeringsliv/feed