Bommen

Småbruket Bommen i forvandlingens tegn 1979. Mens bulldozerne rasererer den gamle åkeren og beiteområdet, forberedes riving av bolig, stabbur og …

postet på Historie