Diskuterte kommunikasjoner

Diskuterte kommunikasjoner
Øyvind Ottersen

Øyvind Ottersen

Les mer

Grensekomiteen Värmland-Østfold har vært på todagers møte i Kristinehamn. Der ble blant annet togforbindelsen mellom Oslo og Stockholm diskutert.

Daniel Schützer er leder i Grensekomiteen. Han er til daglig kommunstyrelsens ordförande i Årjäng, ordfører på norsk. Markers ordfører Kjersti Nythe Nilsen er nestleder i Grensekomiteen.

Raskere tog

Grensekomiteens møte i Kristinehamn, fire mil øst for Karlstad, var både årsmøte og seminar om hvordan man kan få fortgang i planene om bedre togforbindelse mellom våre to lands hovedsteder. Det ble redegjort for planer og ønsker. Spesielt Värmland ser bedre togforbindelse som en mulighet til økt vekst.

Grensekomiteen har mange saker på sin agenda. Hovedmålet er å knytte Värmland og Østfold tettere sammen for å unngå at regionen havner i en bakevje. Konkurransen om oppmerksomheten og midlene er stor i EU og i resten av Europa.

– Vi må hele tiden være aktive for å fronte våre saker, sier Alf Johansen, leder av Grensekomiteens sekretariat.

Grensekomiteen hadde nylig møte på Stadshotellet i Kristinehamn. Tre sentrale personer i den anledning var fra venstre Alf Johansen, leder av Grensekomiteens sekretariat, Bjarne Olsson, ordfører i Kristinehamn og Daniel Schützer, leder av Grensekomiteen og ordfører i Årjäng.