Diskuterte kommunikasjoner

Grensekomiteen Värmland-Østfold har vært på todagers møte i Kristinehamn. Der ble blant annet togforbindelsen mellom Oslo og Stockholm diskutert. Daniel …