-Världens bästa grannar

-Världens bästa grannar
Kjersti Nythe Nilsen är Markers högsta politiska ledare. En vänlig, trevlig och omtyckt politiker som önskar att de goda grannarna i Norge och Sverige ska knyta ännu tätare band i framtiden. –Vi har så mycket vi kan samarbeta omkring men då måste vi lära känna varandra bättre, säger hon.
Øyvind Ottersen

Øyvind Ottersen

Les mer

Kjersti Nythe Nilsen är ordförande i Marker kommune. Ordförande i Norge motsvarar kommunalråd i Sverige. Marker och Årjängs kommun är mycket goda grannar. Men vi bör samarbeta ännu mer. Närheten vi har till varandra är en unik konkurrensfördel, säger hon.

Historiskt sett har det varit långt ifrån god grannsämja i Grenseland. Genom hundratals år har krig och ofred präglat regionen. Så sent som  år 1905 var vi på randen av krig. Örje fort är ett konkret bevis på hur nära vi var. Men norrmän och svenskar löste problemen på fredligt sätt.

Och idag, 111 år senare är norrmän och svenskar bättre vänner än någonsin. Och tänk på det unika att vi kan besöka varandra när som helst, utan pass. Vi kan tala vårt eget språk och förstå grannens språk, både i tal och skrift. Vi är lika på många sätt, men även olika. Inga andra platser i världen finns motsvarande grannsämja med så bra förutsättningar.

Lite känt
-Vi har ett mycket bra förhållande med Årjängs kommun, ja Sverige generellt, säger ordförande Nythe Nilsen. Hon representerar Arbeiderpartiet, som motsvarar Socialdemokraterna i Sverige.

-Men trots at vi samarbetar mycket bra, är det flera saker vi kan göra bättre eller annorlunda.

Och speciellt viktigt är det att folk på båda sidor av gränsen lär känna varandra bättre, i dag vet vi allt för lite om varandra. Vi har inte haft någon gemensam arena. Därför går invånarna på båda sidor om gränsen miste om många trevliga kulturarrangemang. Det händer mycket i Marker och det händer mycket i Årjängs kommun. Vi borde bli duktigare på att ta vara på varandras utbud och aktiviteter, säger hon.

Mer än handel
I många år har norrmän åkt till Sverige för att handla. Det är väl känt att några varor är billigare i Sverige och att utbudet kan vara både större och bredare. Men kursdifferensen präglar handeln. Just nu är den norska kronan svagare än på länge. Då blir det dyrare för norrmän i Sverige, men desto billigare för svenskar i Norge. Men detta varierar över tid och är oförutsägbart.

Men många svenskar, både längs gränsen och de som bor lite längre in i landet, vet att bilden är nyanserad. Handlare på norsk sida berättar om många svenska kunder. De söker allt från gott norskt bröd till speciella matvaror, god och billig fisk och skaldjur, målarfärg, cyklar och andra sportartiklar. Både norrmän och svenskar kan göra fina fynd i grannlandet.

Utveckla tillhörigheten
-Handel är en sida av saken. Här har vi mycket att utforska på båda sidor. Men för min del är det väl så viktigt att utveckla samarbetet mellan de båda länderna och utveckla lokalpatriotismen i regionen. Vi har mycket att lära av varandra och vi har många spännande ställen att besöka. Men då måste vi veta mer om varandra. En gemensam arena där vi alla känner att vi har något att hämta och något att bidra med, säger Kjersti.

-Både Marker och Årjängs kommun, och självfallet hela regionen mellan Oslo och Karlstad, kommer att dra nytta av en utveckling där vi kommer närmare varandra. En fortsatt utbyggnad av E 18 kommer att betyda mycket. Kanske får vi dessutom snart en ny snabbtågbana genom regionen. Det händer mycket spännande. Därför är det viktigt att vi stärker samarbetet över hela linjen. Inte bara när det gäller stora frågor, men även helt ned på individnivå. I Grenseland är det redan många norsk-svenska familjer. Några bor på den norska sidan och några på den svenska. Under historien har vi ingått äktenskap över riksgränsen. Marker och Årjäng – Norge och Sverige- är tätt knutna till varandra. Detta måste vi utnyttja på ett bättre sätt, till allas fördel, säger Kjersti Nythe Nilsen.