Kommunereformen

Kommunereformen
Det har vært avholdt flere folkemøter om kommunereformen. Dette bildet er fra det siste folkemøtet der ordfører Kjersti Nythe Nilsen og rådmann Vidar Østenby orienterte om saken. I retur fikk de en rekke innspill fra salen.
Øyvind Ottersen

Øyvind Ottersen

Les mer

Når dette skrives, er det fortsatt uklart hva som skjer med kommunereformen i Marker. Innen 1. juli må alt være avklart.

Marker har i to år jobbet intenst med saken. Det har vært ført seriøse forhandlinger med en rekke nabokommuner. 6K, 4K eller bestå som egen kommune. Usikkerheten har vært stor. Det har også uenigheten vært. Tidligere i juni vedtok kommunestyret å avlyse den planlagte folkeavstemningen. Dette fordi de ulike alternativene forvitret som følge av vedtak i andre kommuner.

Rådmann Vidar Østenby mener at 6K vil være det beste alternativet for Marker. – Jeg er innfødt marking og vil helst at vi skal klare oss selv. Men dessverre tror jeg ikke det er realistisk, sa han.
Rådmann Vidar Østenby mener at 6K vil være det beste alternativet for Marker. – Jeg er innfødt marking og vil helst at vi skal klare oss selv. Men dessverre tror jeg ikke det er realistisk, sa han.

Uvisst

Hva som skjer med Markers status de nærmeste årene gjenstår å se. Uansett utfall kan kommunens politikere og ledelse gå med hevet hode. Prosessen har vært seriøs og ryddig. Det betyr at Markers forhold til de aktuelle kommunene Eidsberg, Trøgstad, Askim, Spydeberg, Hobøl og Rakkestad kanskje er bedre enn noen gang. De kjenner hverandre godt, og om de slår seg sammen eller ikke – samarbeide vil de i hvert fall gjøre.