Sp-toppene på Ørje-besøk

Sp-toppene på Ørje-besøk
Trygve Slagsvold Vedum var godt fornøyd med Ørje-besøket og den informasjonen han fikk. Her er han sammen med senterpartilederen, fylkestoppene og de lokale Sp-toppene utenfor Marker lensmannskontor. Fra venstre leder i senterungdommen i Marker Anna Marie Halvorsrud, tredjekandidat Johan Edvard Grimstad, senterungdommens fylkesleder Mattis Minge, lensmannsbetjent Mousa Darisiro, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, førstekandidat Ole André Myhrvold, annenkandidat Elin Tvete og leder i Marker Senterparti Sylvia Brandsrud.
Øyvind Ottersen

Øyvind Ottersen

Les mer

Senterpartiets frontfigur Trygve Slagsvold Vedum var nylig på Ørje-besøk. Sammen med listetoppene i Østfold og lokale partitopper ville den profilerte rikspolitikeren se nærmere på hvordan det lokale politiet fungerer.

Offer for reformen
Lensmannskontoret i Marker er ett av mange lokalkontorer som blir nedlagt når den nye politireformen settes ut i livet. Men til høsten er det stortingsvalg, og Senterpartiet har hatt en voldsom fremgang på meningsmålingene det siste halve året. Nå øyner partileder Trygve Slagsvold Vedum en mulighet for at han kan havne i regjering med Arbeiderpartiet. Skulle det skje, spøker det for både politireform og kommunesammenslutninger. Slagsvold Vedum sa under sitt besøk på Ørje at det kan bli snakk om å beholde Marker lensmannskontor. Etter et konstruktivt møte mellom Sp-toppene og lensmannsbetjent Darisiro ga Slagsvold Vedum uttrykk for at han forstår både det lokale politiet og lokalbefolkningen som vil beholde lensmannskontoret.

Viktig lokalkunnskap
– Det er viktig å ha lokalkunnskap, sa Slagsvold Vedum, som i korte trekk fikk høre hva Marker-samfunnet går glipp av om lensmannskontoret forsvinner.

– Det vil blant annet gå ut over forebyggende arbeid. Skolebesøk og nærkontakt med innbyggerne er noe vi har stor nytte av i dag. Vi kjenner hverandre. Vi treffer ungdom på butikken og bensinstasjonen. Terskelen er lav for å prate om viktige ting, sa Darisiro.

MousaDarisiro fortalte om Marker lensmannskontors hverdag og utfordringer da Sp-toppene var på besøk. Darisiro uttalte seg som tillitsvalgt, og han tegnet et bilde av et lensmannskontor som dro stor nytte av sin lokalkunnskap og sine tette bånd til både ungdomsmiljøene og andre innbyggere. Han pekte også på problematikken rundt riksgrensen. Mens tollvesenet rustes opp blir politietaten redusert.

Full forståelse
Trygve Slagsvold Vedum var klar på at han hadde full forståelse for det lokale politiets bekymring. Han ga også uttrykk for at det hadde vært et nyttig møte.

– Sammen med førstekandidat Ole André Myhrvold og øvrige av våre folk vil vi diskutere hva som bør gjøres for Indre Østfold, sa han.