Bommen

Bommen
Bommen-står-for-fall-1979-fotogr.-A.M.Martinsen
Øyvind Ottersen

Øyvind Ottersen

Les mer

Småbruket Bommen i forvandlingens tegn 1979. Mens bulldozerne rasererer den gamle åkeren og beiteområdet, forberedes riving av bolig, stabbur og en eldgammel låve.

Vemodsstunden ble fanget inn av Anne-Mari Martinsen. Bildene disponeres i dag av Fotohistorisk Forum Marker.

Dagens Bommen er idrettsanlegget som favner forballturneringer for den yngre generasjonen. Ørjes gamle  favorittgren, friidretten, ser også ut til å være i vekst der nede ved elva.

Eilif Mosbæk, tekst