Bäst i hela Sverige

Eleverna i fjärde klass Töcksfors Skola är bäst i hela Sverige. Bäst på att förklara vattnets kretslopp. Det gav 10 …

postet på Folk