Må skape møteplasser

I Karlstad, Värmlands «hovedstad», er man bevisst på at nærheten til Norge er viktig. – Det jobbes kontinuerlig med å …